Op 11 september 2017 heeft de Gemeenteraad unaniem besloten het project HOM te stoppen.
Lees verder op tabblad "Agenda - Activiteiten DNZM"

DoeNietZoMall.nlRAPPORTEN/PUBLICATIES


Haalbaarheidsonderzoeken naar de HOM en tegen-rapporten

De Gemeente heeft een aantal onderzoeksrapporten naar de haalbaarheid laten maken. Deze zijn te vinden op de site van de gemeente via onderstaande link.
Haalbaarheidsrapporten downloaden Gemeente site

Ondernemers uit Roermond-Centrum reageren op de vraag:
"Wat gaat een Outlet Zoetermeer brengen?"
Bekijk de filmpjes
Wij vinden de rapporten te optimistisch en zijn blij dat er ook tegen-rapporten zijn gemaakt.
Een rapport van Arcadis, een analyse over het verkeer.
Een tweede rapport betreft een Kritische Beschouwing over de HOM van het Bureau Stedelijke Planning.

Beide rapporten geven een vernietigend oordeel en trekken harde conclusies. 
Beide rapporten zijn via onderstaande links te lezen.
Arcadis - rapport BSP - rapport
Op de website van de Zoetermeer staat veel informatie over de HOM. Klik hier
De informatie die je daar vindt is ons inziens geschreven met een roze bril op. Naar onze opvatting is deze informatie op punten te rooskleurig, te optimistisch, soms suggestief of onjuist. Kortom lees met een kritische blik en oriënteer je breed.
Informatie vanuit een andere hoek is te vinden op www.homzoetermeer.nl

Share by: