Op 11 september 2017 heeft de Gemeenteraad unaniem besloten het project HOM te stoppen.
Lees verder op tabblad "Agenda - Activiteiten DNZM"

DoeNietZoMall.nlWAT KUN JE ZELF DOEN?

Iedereen die het niet eens is met de HOM-plannen van de gemeente Zoetermeer kan op zelfgekozen wijze bezwaar maken tegen deze plannen bij de lokale politiek.

Lokaal bezwaren kenbaar maken?
Schrijf jouw bezwaren in een brief of mailbericht aan de raad, de fractie van jouw voorkeur, aan een raadslid persoonlijk, het college van B&W, of aan de wethouder persoonlijk.
De mailadressen van de leden van de gemeenteraad het college en de wethouders vind je via de links onderaan deze pagina. 

Ook heeft elke burger het recht om in te spreken op vergaderingen van de Gemeenteraad en/of Raadscommissies. 
De agenda's van die vergaderingen en de achterliggende vergaderstukken kun je online vinden via:
Als je daar doorklikt op de desbetreffende vergaderdatum, vind je de vergaderstukken.

De vergaderingen worden (meestal) gehouden in de Raadzaal van de gemeente, Markt 10, Zoetermeer.
De aanvangstijden van de vergaderingen vind je in de vergaderstukken. 

Wil je gebruikmaken van je spreekrecht als burger om je bezwaren tegen de komst van de HOM te uiten, meld je dan tijdig aan als spreker voor de desbetreffende commissie- of raadsvergadering.
De "spelregels" voor inspreken vind je hier.

Dat kan eenvoudig door te mailen naar: griffie@zoetermeer.nl 
In de mail hoeft alleen maar te staan: ‘Ik meld me aan als inspreker voor de vergadering over de HOM op ..(datum).’
En vermeld je naam, en zet er bij dat je bewoner bent.

Provinciaal bezwaren kenbaar maken?
Ook de Provincie Zuid Holland heeft een rol in het hele besluitvormingsproces rond de HOM.
Je kunt je bezwaren dus ook kenbaar maken, via brieven of mailberichten aan de leden van Provinciale Staten.
De mailadressen van de Statenleden vind je via de link onderaan deze pagina.

Share by: